Image

De grootste zijn de Fulbe of Fula (40%), de Mandinka of Mandingo in het oosten (30%) en de Susu of Soussou in het westen (20%). De officiële landstaal is Frans, maar alle etnische groepen spreken hun eigen taal. De officiële landstaal is Frans, maar alle etnische groepen spreken hun eigen taal.

Ruim 85 % van de bevolking is moslim (soennieten), 10 % is christen (voornamelijk katholiek) en 5 % is animist (natuurgodsdiensten).

Footer